"اقتصاد و فرهنگ"با عزم ملی و مدیریت جهادی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1248
 بازدید امروز : 76
 کل بازدید : 129167
 بازدیدکنندگان آنلاين : 9
 زمان بازدید : 2.1511

 

مسئول واحد تغذيه: صغری کریمی

مدرك تحصيلي:كارشناس تغذيه ورژيم درماني(11سال سابقه كاري)

 


اهم شرح وظايف مسئول واحد تغذيه

   * سرپرستی ونظارت بر تهيه ، نگهداری ، پخت، توزيع، مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی ورژيم غذائی وبا در نظر گرفتن مقررات بيمارستانی

  *تهيه وتدوين فرمولهای خاص غذايی برای بيماران طبق دستور پزشک

  *تنظيم برنامه های هفتگی ،ماهيانه وفصلی برای تهيه وسرويس غذا

  *نظارت در انتخاب ،سفارش،تحويل ونگهداری مواد غذائی خام

  *پيشنهاد انجام آزمايشات لازم از مواد غذائی خام وپخته

  *نظارت برکار وآموزش کارکنان تحت سرپرستی

  *دادن نظر مشورتی وهمکاری با بيماران ويا ساير کارکنان بيمارستان ويا واحد های ديگر در موردتغذيه ورژيمهای مربوط

  *انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

  *پاسخگويی به مراجعين

  فعاليت های واحد تغذيه مرکز شامل دو قسمت می با شد :

 

مديريت واحد تغذيه

  وظايف کارشناس مرکز در اين بخش به شرح ذيل می باشد:

 

 • نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه غذايی بيماران مطابق با رژيم تنظيم شده
 • نظارت بر عملکرد شرکت پيمانکار تغذيه بر اساس بند های قراردادی
 • نظارت بر فرآيند تهيه ،طبخ و توزيع غذاهای معمولی و رژيمی منطبق بر اصول علمی و بهداشتی جهت بيماران
 • تهيه وتنظيم برنامه ی غذايی پرسنل و کارکنان مطابق با توصيه های تغذيه ای و بهداشتی و دستورالعمل وزارت بهداشت
 • تقسيم وظايف پرسنل تحت سر پرستی خود و ارزشيابی منظم کار آنها
 • برآورد نيازهای تدارکاتی بخش خدمات غذايی
 • تنظيم و برآورد آمار غذايی
 • نظارت بر انبارهای مواد غذايی از نظر موازين بهداشتی و معيارهای انبارداری
 • جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه به مديريت مرکز
 • ارزيابی کيفی نحوه ی ارائه خدمات غذايی و گزارش به مديريت مرکز
 • نظارت برامر سلامت و بهداشت کارکنان شاغل در بخش تغذيه با همکاری و هماهنگی مسئول محترم بهداشت مرکز و مسئول محترم کنترل عفونت مرکز
 • نظارت بر وضعيت بهداشت محيطِ ارائه خدمات غذايی
 • نظارت بر تأمين تجهيزات مورد نياز بخش تغذيه 
       

ارائه مشاوره های تغذيه ای و رژيم درمانی :

 

  وظايف کارشناس تغذيه مرکز در اين قسمت عبارتست از :

 • تنظيم و ارائه توصيه های کلی تغذيه ای و رژيم درمانی در زمينه رژيم های بيمارستانی برای بيماران بستری بر اساس منابع علمی معتبر
 • ارزيابی تغذيه ای بيمارانی که توسط پزشک معالج به کارشناس تغذيه ارجاع داده می شود، جهت تنظيم برنامه غذايی که شامل يادآمد ،بسامد ، اندازه گيری وزن، قد، دور مچ، در صورت لزوم بررسی داده های بيو شيميايی و برآورد ميزان نياز بيماربه انرژی
 • تنظيم برنامه غذايی برای بيمار بر اساس نيازهای تغذيه ای و با توجه به نوع بيماری و عادات غذايی و فرهنگی و مذهبی و تشکيل پرونده تغذيه ای برای بيماران و پيگيری موارد لازم
 • نظارت بر نحوه ی توزيع و ارائه غذاهای رژيمی در جهت مطابقت با موازين توصيه شده و جلب رضايت بيمار و کمک به درمان بهتر بيمار
 • آموزش بيمار و بستگان ايشان در زمينه رژيم غذايی بيمار
 • همکاری با ساير بخشهای درمانی ، خدماتی و اجرائی بيمارستان برای ارائه خدمات مطلوبتــــر به بيماران
 • شرکت در سمينارها و باز آموزی ها به منظور به روز شدن اطلاعات علمی
 • انجام تحقيقات کاربردی در جهت يافتن راههای معتبر و مؤثر جهت ارائه خدمات بهتـــــر
 • نظر سنجی از کارکنان و بيماران در زمينه کيفيت و کميت خدمات تغذيه ای و ارزيابی اين نظر سنجی ها جهت ارائه خدمات مطلوبتر با هماهنگی دفتر کيفيت
 • تشكيل منظم كميته هاي بيمارستاني
 • انجام كليه فرايندهاي مربوط به اعتباربخشي واحد تغذيه

 

 

 

اوقات شرعی
تقویم
لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم میباشد.
Copyright © 2014 hosphfr.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer Karimi