"اقتصاد و فرهنگ"با عزم ملی و مدیریت جهادی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 983
 بازدید امروز : 95
 کل بازدید : 129186
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 1.4691
واحد امور مالي بيمارستان


معرفي واحد :
واحد مالي بيمارستان از سال تاسيس 1379 لغايت 1381 زير نظر واحد مالي شبكه بهداشت ودرمان رباط كريم فعاليتهاي مالي خودرا انجام مي داد ه كه از 1381 به بعد به يك واحد مستقل از امور مالي شبكه تغيير پيد اكرد كه از آن زمان تاكنون كليه رويدادهاي مالي بطور مستقل و توسط كارشناسان امور مالي در واحد مالي بيمارستان با رعايت قوانين مندرج در آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه انجام مي پذيرد
معرفي مسئول واحد : خانم وحيده پيشداد

مدرك تحصيلي :كارشناس حسابداري               سابقه كار :12 سال

شرح وظايف:‌
الف :برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي در چهارچوب مقررات و قوانين موجود در آيين نامه و دستور العملهاي مصوب  امور مالي
ب: تهيه و تنظيم بودجه و تحويل آن به واحد بودجه  دانشگاه جهت تعيين دستورالعمل بودجه مصوب  براي هر سال
ج: ايجاد هماهنگي و نظارت بر پرسنل امور مالي براي انجام كليه امور محوله
د: پيگيري تخصيص هاي اختصاص يافته به امور مالي، رابط بين بيمارستان و امورمالي دانشگاه
واحد هاي زير مجموعه :
درآمد –دفتر داري وصدور سند _دريافت وپرداخت _رسيدگي _اموال

1-واحد در آمد :
شامل زيرمجموعه هاي بيمه ، ترخيص ، صندوق  مي باشد
مسئول واحد :آقاي جعفرخسروي راد
شرح وظايف :
الف: نظارت و پيگيري و بررسي بر واحدهايي كه بادرآمد رابطه مستقيم دارند شامل واحد صندوق، بيمه گري، ترخيص، و ساير واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي
ب: تهيه و آماده سازي ميزان مبلغ كاركرد پزشكان و كسر كسورات جهت پرداخت كارانه
ج: آماده سازي هرگونه آمار درآمد ي به دانشگاه و معاونت محترم درمان

        د:جمع آوري وجوه نقدورفع مغايرت سيستم وپرسنل صندوق وثبت آن درسيستم پوياسامانه وتهيه آمارونموداردرآمدوتجزيه وتحليل   آن وثبت قيمت هاي جديد

2-واحد دريافت و پرداخت :
مسئول واحد : خانم فاطمه عطايي فر

شرح وظايف  :
الف : پرداخت كليه پرداخت هاي پرسنلي شامل حقوق و مزايا ، اضافه كار و كارانه و هرگونه پرداخت مستمر و غير مستمر به تاييد رئيس مالي و رئيس بيمارستان رسيده باشد

ب:صدورگواهي كسرحقوق براي پرسنل

ج:تهيه وتحويل ليست هاي ماليات،تامين اجتماعي ،بازنشستگي وخدمات درماني مربوط به اسناد حقوق به سازمانهاي مربوطه واخذتاييديه آن

3- واحد دفتر داري و صدورچك و سند :
مسئول واحد : خانم فهيمه جوادي افكند
شرح وظايف :
الف :ثبت اسناد دريافتي و هزينه اي وصدور چك درسيستم تعهدي و تهيه تراز نامه مالي و تفريغ و مغايريت بانكي در پايان هر ماه 

ب:تهيه آمارواطلاعات درخواستي دانشگاه وديگرارگانهاي ذيربط

4-واحد رسيدگي:
مسئول واحد :محسن زنجيراني

شرح وظايف :
الف : رسيدگي به كليه اسناد تحويل شده از توسط تداركات و سايرپرداختي به پيمانكاران طرف قراردادوپيگيري صحت وسقم آن وجمع آوري اسناد جهت تحويل به واحد رسيدگي امور مالي دانشگاه

ب:تهيه ليست مربوط به ماليتهاي تكليفي وتحويل آن به اداره دارايي

5- واحد اموال:
مسئول واحد :فاطمه عطايي فر

شرح وظايف :
الف :  تهيه و ثبت كليه شماره هاي اموال بر اجناس خريداري شده و تطابق آن با حواله هاي انبار و همچنين ثبت اين اقلام در برنامه تعهدي و راياوران
عملكرد :
1-    ارتقا‌ء سيستم دستي به سيستم اتوماسيون براي كليه رويدادهاي مالي
2-   ارتقاء حسابداري نقدي به تعهدي
3-    تهيه ترازنامه مالي و تفريغ بودجه و مغايريت هاي بانكي در پايان هر ماه بطور منظم
4- سير صعودي افزايش درآمد و كاهش هزينه
5-   منظم شدن كميته هاي كسورات بيمه اي و پيگيري مصوبات آن
6-  تحويل اسناد بيمه اي تا اواسط ماه بعد به سازمان هاي بيمه گر
7-  منظم كردن و كوتاه كردن فاصله زماني جهت پرداخت هاي پرسنلي و غير پرسنلي

6-واحدترخيص

مسئول واحد: آقاي روح اله ملكي

الف:تحويل پرونده ها ازبخش هاوچك كردن ورفع ايرادات وصدور برگه صورتجلسه جهت واريزبه صندوق به همراه بيمار

ب:الصاق فيش واريزي صندوق ازهمراه بيماروتحويل برگه ترخيص نهايي توسط واحدترخيص

7-واحدبيمه گري

مسئول واحد:خانم معصومه بهارلو

واحدبيمه گري:تحويل وجمع آوري اسناد بستري وسرپايي ازكليه بخشها ورسيدگي به اسناد بيمه ها واعلام مبلغ نهايي دريافتي از سازمانهاي بيمه گروارسال اسناد

اوقات شرعی
تقویم
لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم میباشد.
Copyright © 2014 hosphfr.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer Karimi