دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنماي مراجعين
  • كاركنان
  • مطالب آموزشي


راهنماي نوبت دهي تلفني
بيمه هاي طرف قرار داد
ساعات ملاقات
تماس با ما
خدمات سرپائی
هزینه تختپیشگیری از مسمومیت با قارچهای سمی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

روابط عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | مسئول روابط عمومی

آقای رضا آئینی(12سال سابقه کاری)

تلفن : 2-56433770-021  داخلی : 6170

مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی ‌،اطلاع رسانی به جامعه هدف در قبال ظرفیتها ، اخبار و خدمات سازمان می باشد. بی‌تردید، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌عناوین‌ متنوعی دسته بندی و عملیاتی نمود که شرح وظائف این حوزه محسوب می گردد:
1.  ارزیابی مستمر وضعیت موجود برای مدیریت ارشد سازمان –  افکار سنجی
·         سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌ به‌ مدیریت‌.
·         تهیه‌ گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ جهت ‌ارائه‌ به‌ مدیریت‌ ارشد
·         نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ در بین جامعه هدف به ویزه ‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یکسوو مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.
·         طراحی‌ و اجرای‌ نظام‌ گردآوری‌ پیشنهادهای‌ کارکنان‌ به‌ منظور ترغیب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌ هرچه‌مؤثرتر در بهبود جریان‌ امور سازمان‌.
2.  ثبت مستمر وقایع و تهیه اخبار  ( متن ، عکس ، فیلم و ... )
·         شناسایی سوژه های مهم و قابل انتشار به نفع سازمان
·         معرفی دوره ای سازمان به منظور آگاهی جامعه
·         تهیه اخبار وقایع و رویدادهای جاری
·         تهیه خبر از اهداف و چشم اندازها و سیاستهای سازمان
·         تهیه خبر از برنامه های سالیانه و روند پیشرفت آن
·         تهیه اخبار از زحمات و تلاشهای مدیران و کارکنان سازمان
·         تهیه خبر از دستاوردهای سازمان
·         تهیه خبر از ظرفیتها و فرصتهای پیش روی سازمان
·         تهیه خبردر جهت معرفی نخبگان ، نوآوران و فرهیختگان سازمان
·         آرشیو کلیه اطلاعات تولید شده
·         تهیه گزارشهای فصلی و سالیانه عملکرد
·         تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و میهمانان‌ سازمان‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌.
 
3.  انتشار اخبار و وقایع مهم سازمان از طریق رسانه ها و ترسیم چهره مطلوب سازمانی
·         سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
·         تلاش برای انتشار به هنگام (جلوگیری از سوختن اخبار)
·         توسعه وب گاه سازمان –  سایت
·         انتقال کلیه اطلاعات قابل انتشار به سایت سازمان به عنوان مهمترین مرجع یکپارچه اطلاعات سازمانی
·         ارائه کلیه خدمات قابل عرضه در فضای مجازی از طریق سایت به مشتریان
·         پاسخگویی به کلیه مشتریان از طریق سایت وفضای مجازی
·         تبدیل سایت به پنل مدیریتی
·         انتشار اخبار از طریق  رسانه های جمعی اعم از سایتها ، جراید و ...
·         ارسال اخبار به سازمانهای مافوق
·         ارسال اخبار به واحدهای تابعه و تحت امر
·         انتشار گزارشهای فصلی و سالیانه عملکرد
·         اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌
4.   تبلیغات و انتشارات و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در مناسبتهای تقویم کشور  و  تقویم سلامت
·         انجام تبلیغات رسانه ای در مناسبتها
·         انجام مصاحبه و تولید خبر در مناسبتها
·         برگزاری مراسم و همایش و .... در مناسبتها
·         - مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.
·         - پوشش‌ تبلیغی‌ ساختمانها و فضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گرامیداشت‌ ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.
·         - تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ - تبلیغی‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.
·         - مدیریت‌ نمایشگاهها (سالانه‌، دایمی‌ و ...) در خارج‌ و داخل‌ سازمان‌.
·         - طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌ برای‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلایق‌ و علایق‌ قشرها).
·         - تهیه‌، تدوین‌ و اجرای‌ تقویم‌ مناسبتها
·         - تولید و سفارش‌ ساخت‌ آگهی‌های‌ تلویزیونی‌ و فیلم‌های‌ مورد نیاز برای‌ تبلیغ‌ عملکرد و مستندسازی‌سازمان‌
·         تدوین‌ کتب‌، جزوه‌ها و تهیه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌ منظور معرفی‌ سازمان‌.
·         - گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها; باشیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.
·         - تدوین‌ و انتشار خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.
·         - انتشار نشریه‌ داخلی‌ و برون‌ سازمانی‌ سازمان‌.
 
5.   آموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان در خصوص اهمیت خبر و رسانه
6.   توسعه روابط درون و برون سازمانی
·         تدوین‌ "تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازمانی‌"در قالب‌ ملاقاتها و بازدیدهای‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصیتهای‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، کارکنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ وتلطیف‌ روابط و تنظیم‌ افکار عمومی‌.
·         تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ مراکز و مسئولان‌سازمان‌.
·         برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ به‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.
·         تدوین‌ برنامه سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.
7.   ارتباط با رسانه ها
·         ارسال مستمر اطلاعات رسانه ای به اصحاب رسانه
·          ایجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره ‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم

 

دفعات مشاهده: 1918 بار   |   دفعات چاپ: 170 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر