بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم- [اخبار پایگاه]
بازدید جناب آقای دکتر رضایی مدیر محترم بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر پایدار معاون محترم درمان دانشگ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۷ | 
فرم ارسال خبر روابط عمومی تیتر: لید: متن خبر روز دوشنبه 16/9/94 جناب آقای دکتر رضایی مدیر محترم بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر پایدار معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران از ساختمان در حال ساخت دیالیز و ICU مغز و اعصاب این بیمارستان بازدید نمودند . در این بازدید آقای دکتر قادی پاشا ریاست بیمارستان ضمن تشکر از مسئولین و دست اندرکاران جهت ساخت و تجهیز این واحدها گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص ساخت و توسعه واحدهای جدید بیمارستان ارائه نمودند . در این بازدید جناب آقای دکتر رضایی اعلام فرمودند در صورت تکمیل این واحدها در بهمن ماه کلیه تجهیزات این دو بخش به بیمارستان اختصاص داده خواهد شد و در همین رابطه و جهت تسریع در ساخت واحدهای مذکور با خیر سازنده آن نیز به صورت تلفنی مذاکره نمودند. همچنین جناب آقای دکتر پایدار در خصوص رفع اشکال نقشه ها و تسریع در ساخت این واحدها دستورات لازم را مبذول فرمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر رضایی مدیر محترم بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت قول مساعد را در خصوص تحویل و پرداخت هزینه خرید یک دستگاه MRI با مبلغ بیش از 50.000.000.000 ریال توسط وزارت بهداشت را دادند و همچنین قول مساعد جهت احداث و راه اندازی بخش روانپزشکی با 20 تخت بستری به مبلغ 5000.000.000 ریال را دادند . در پایان جناب آقای دکتر قادی پاشا ریاست بیمارستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران وزرات بهداشت در خصوص رسیدگی و اختصاص تجهیزات به بیمارستان ها در مناطق محروم از زحمات جناب آقای دکتر رضایی و جناب آقای دکتر پایدار قدردانی نمودند. تهیه و تنظیم : رضا آئینی – مسئول روابط عمومی بیمارستان
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=43.30043.21824.fa
برگشت به اصل مطلب