بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم- [اخبار پایگاه]
انجام اعمال جراحی پیشرفته مغز و اعصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | 

در هفته های اخیر با حضور متخصص جراح مغز و اعصاب دکتر رسول سالار که به تازگی به جمع متخصصین بیمارستان اضافه شده اند ، جان تازه ای گرفته و چندین جراحی پیشرفته مغز و اعصاب که منجر به نجات جان بیماران تصادفی و ... شده انجام شده است .در همین راستا دکتر محمد ملکی از متخصصین داخلی با سابقه این بیمارستان که از بیماری دیسک کمر رنج می بردند توسط دکتر سالار عمل شدند و با رضایت و بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شدند . سرپرست بیمارستان دکتر امیر قادی پاشا اظهار امیدواری کردند با حضور دکتر سالار و دکتر محمودی دیگر متخصص جراح مغز و اعصاب خدمات رسانی بهتری به مراجعین انجام خواهد شد و از اعزام بیماران هد تروما و تصادفی به بیمارستان های تهران جلوگیری بعمل خواهد آمد.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=43.30043.51146.fa
برگشت به اصل مطلب